EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Habilitační a profesorská řízení

Habilitační a profesorská řízení


Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská řízení na VETUNI

Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování docentem. Musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou pedagogickou praxí při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi v přednáškové činnosti a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy. Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací v kvalitních vědeckých časopisech s odpovídajícím ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace dosažených výsledků na vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých a výzkumných projektů. Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě jako významný odborník v oboru. Musí se jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi na národní úrovni.
Pro rámcové posouzení předpokladů uchazeče o habilitační řízení jsou stanovena vědeckou radou doporučená kriteria pro habilitační řízení. Splnění doporučených kriterií pro habilitační řízení se u uchazeče o habilitační řízení předpokládá, avšak jejich splnění nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů pro jmenování docentem. Naplnění těchto předpokladů posuzuje habilitační komise a následně vědecká rada fakulty, případně univerzity.

Celý text stažení zde

Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2024

 

Řízení ke jmenování profesorem

Jméno   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VETUNI předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno

Bártová Eva

doc. MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 10.02.2023 01. 12. 2023       14. 5. 2024
Rychlík Ivan doc., MVDr., Ph.D. Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie FVL 14. 3. 2024          

Habilitační řízení

Jméno   obor fakulta zahájení řízení VR F jmenován s účinností řízení zastaveno

Raušer Petr

MVDr., Ph.D. Choroby psů, koček a zájmových zvířat FVL 17.05.2023 06.12.2023 01.02.2024  

Lenz Jiří

MUDr., Ph.D. Morfologie, fyziologie a farmakologie FVL 19.09.2023      

Faldyna Martin

MVDr., Ph.D. Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie FVL 31.08.2023      

Urbanová Lucie

MVDr.

Ph.D.

Choroby psů, koček a zájmových zvířat  FVL 12.06.2024