EN
/ VETUNI / KONTAKT / MAPA AREÁLU

MAPA AREÁLU

Mapa

1 Rektorát
  Karierní a poradenské centrum
  Studijní a poradenské centrum
  Centrum pro sociální bezpečí
  Welcome centre
  Centrum pro zahraniční studenty
  Podatelna
4 Pavilon profesora Dražana
  Klinika chorob přežvýkavců a prasat (Oddělení chorob prasat)
  Klinická laboratoř pro velká zvířata
5 Jízdárna
6 Institut celoživotního vzdělávání
7 Pavilon profesora Klobouka
  Klinika chorob koní
  Klinika chorob přežvýkavců a prasat (Oddělení chorob přežvýkavců)
  Simulační centrum pro velká zvířata
+ Ambulance a pohotovost  pro velká zvířata
  Posluchárna velká
  Posluchárna malá
10 Ústav tělesné výchovy a sportu
11 Akreditovaný zvířetník Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie
12 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (Oddělení hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků, oddělení gastronomie)
  Posluchárna hygieny potravin velká
13 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (oddělení hygieny a technologie masa a masných výrobků),
  Posluchárna hygieny potravin malá
14 Ordinace humánních lékařů – Stomatologická ambulance
15 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
18 MUNI – Farmaceutická fakulta
19 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie (Pavilon slepic)
22 Ústav farmakologie a farmacie
  Ústav genetiky
  CEITEC
23 Ubytovací a stravovací centrum
24 Děkanát a studijní oddělení FVL
  Děkanát a studijní oddělení FVHE
  Studijní a informační středisko - knihovna
  Institut celoživotního vzdělávání
  Rektorát - prorektor pro vzdělávání
  Ústav cizích jazyků
  Ústav dějin veterinárního lékařství
25 Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
  Ústav patologické morfologie a parazitologie
  Posluchárna patologie
29 Aula
30 Centrum informačních technologií
31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
  Posluchárna biologie
32 Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství
  Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
  Posluchárna ochrany zvířat
33 Ústav patologické morfologie a parazitologie
34 Ústav anatomie, histologie a embryologie
  Ústav fyziologie
  Výuková porážka jatečných zvířat
  Posluchárna anatomie
35 Vrátnice
43 Pavilon klinik malých zvířat
  Klinika chorob psů a koček
  Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců
  Klinická laboratoř pro malá zvířata
  Simulační centrum pro malá zvířata
+ Ambulance a pohotovost  pro malá zvířata
  Posluchárna PKMZ
+ Ordinace humánních lékařů:
  Ambulance praktického lékaře
  Gynekologie
  Endokrinologie
  Plicní ambulance                                
44 MUNI – Farmaceutická fakulta
45 MUNI – Farmaceutická fakulta
46 Provozní centrum pro studenty