EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VETUNI

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VETUNI


 

Aktuální složení komise

Předseda:            MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.


Členové:              MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. - osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata a určená veterinární lékařka
Ostatní členové: prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
                             MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D.
                             MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
                             MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

 

Dokumenty:
Pro aktuální verzi žádosti o schválení projektu pokusů VETUNI klikněte zde: Žádost o schválení projektu pokusů VETUNI + vzor Netechnického shrnutí projektu 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat:

 

Dalsí dokumenty:

 

Přílohy k žádostem o interní projekty IGA a ITA: