EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity

Orgány a vedení univerzity


Veterinární univerzitu Brno řídí rektor. Rektora zastupují tři prorektoři - prorektor pro vzdělávání, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a prorektor pro strategii a rozvoj. Hospodářský a správní chod univerzity řídí kvestor, administrativní agendu univerzity vede kancléř. Samosprávná činnost je realizována na univerzitě prostřednictvím Akademického senátu univerzity. Na univerzitě působí Správní rada VETUNI. Problematika vzdělávací a vědecké činnosti je projednávána ve Vědecké radě univerzity.

Univerzita se člení na rektorát, zahrnující další pracoviště, a dvě fakulty – Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie.

Rektor

Rektor

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

+420 5 4156 2000

rektor@vfu.cz

Prorektoři

prorektorka pro vzdělávání

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

+420 5 4156 2015

prorektoredu@vfu.cz

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, statutární zástupce rektora

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

+420 5 4156 2020

prorektorvvz@vfu.cz

prorektor pro strategii a rozvoj

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

+420 5 4156 2146

vecerekv@vfu.cz

Děkani

děkan Fakulty veterinárního lékařství

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

+420 5 4156 2440

dekanfvl@vfu.cz

 

 

 

děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

+420 5 4156 2796

fvhe@vfu.cz (sekretariát)

Kvestor

KVESTOR

Ing. Bc. Radko Bébar

+420 5 4156 2025

+420 736 195 032

kvestor@vfu.cz

Kancléřka

KANCLÉŘKA

Ing. arch. Gabriela Chmelařová

+420 5 4156 2001

+420 720 976 731

chmelarovag@vfu.cz