EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Projekty Strukturálních fondů EU

Projekty Strukturálních fondů EU


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Řešitel: doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Doba realizace: 1.9.2009 - 31.8.2012
Dotace v tis. Kč: 18 807

  Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe

Řešitel: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012
Dotace v tis. Kč: 7 077

  Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat

Řešitel: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012
Dotace v tis. Kč: 18 50

  Zkvalitnění praxe studentů farmacie

Řešitel: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013
Dotace v tis. Kč: 4 504

  Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

Řešitel: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013
Dotace v tis. Kč: 22 641

  Klinická a komparativní morfologie-výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory

Řešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013
Dotace v tis. Kč: 9 033

  Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Řešitel: Ing. Leona Sapíková
Doba realizace: 1.7.2011 - 30.6.2014
Dotace v tis. Kč: 7 920

  Vzdělávání pracovníků VaV Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů

Řešitel: MVDr. Michal Crha, Ph.D.
Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012
Dotace v tis. Kč: 4 364

  Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji

Řešitel: MVDr. Mirko Treu, CSc.
Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012
Dotace v tis. Kč: 2 842

  Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly

Řešitel: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Doba realizace:  1.6.2011 - 28.2.2014
Dotace v tis. Kč: 2 183

  Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (COOPELIA) 

Řešitel: Ing. Leona Sapíková
Doba realizace: 9.5.2011 - 8.5.2014
Dotace v tis. Kč: 10 260

  MENDELU Networking

Řešitel: Ing. Leona Sapíková
Doba realizace: 1.6.2011 - 31.5.2014
Dotace v tis. Kč: 3 751

  Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU

Řešitel: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.,MBA
Doba realizace: 1.10.2011 - 30.9.2014
Dotace v tis. Kč: 15 177

  Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno

Řešitel: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Doba realizace: 1.1.2012 - 31.8.2014
Dotace v tis. Kč: 9 703

  Inovace studijního programu farmacie v souladu s potřebami trhu práce

Řešitel: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.,MBA
Doba realizace: 1.1.2012 - 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 16 760

  Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce

Řešitel: prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Doba realizace: 1.1.2012 - 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 29 926

  Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční onemocnění společná člověku a lidoopům

Řešitel: prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Doba realizace: 1.3.2012 – 28.2.2015
Dotace v tis. Kč: 31 980

  Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru 
Bezpečnost a kvalita potravin

Řešitel: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Doba realizace: 1.7.2012 – 30.6.2015
Dotace v tis. Kč: 45 650

  Farmakotoxikologické hodnocení nově syntetizovaných (izolovaných) látek jako nástroj integrace preklinických disciplín na VFU Brno

Řešitel: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Doba realizace: 1.9.2012 – 28.2.2015
Dotace v tis. Kč: 9 976

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

  CEITEC - Středoevropský technologický institut

Řešitel: prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2015
Dotace v tis. Kč: 61 842

  Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz

Řešitel: Ing. Leona Sapíková
Doba realizace: 1.7.2011 - 30.6.2013
Dotace v tis. Kč: 106 097

  Rozvoj DSP Farmacie

Řešitel: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Doba realizace: 1.12.2011 - 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 169 636

  SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Černohlávková
Doba realizace: 1.10.2012 – 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 948

  Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Slámová
Doba realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 3 724

  Chemické elektronické informační zdroje pro VaV

Řešitel: PhDr. Jana Slámová
Doba realizace: 1.1.2013 - 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 8 837

  MENDELU RESEARCH LIBRARY

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Slámová
Doba realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 10 501

Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013

  Školící centrum pro aviární medicínu (Training Centr for Avian Medicin – TAV)

Kontaktní osoba: Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM
Doba realizace: 1.7.2012 – 31.12.2014
Dotace v tis. Kč: 10 501