EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Seznam akreditovaných studijních programů

Seznam akreditovaných studijních programů


Údaje o akreditovaných studijních programech

Seznam akreditovaných studijních programů na Veterinární univerzitě Brno

Fakulta Studijní program Kód Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením
FVL Veterinární lékařství M0841A340001 magisterský akademický prezenční 6 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Veterinární asistence B0841P340002 bakalářský profesní prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat P0841D340001 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Choroby koní, přežvýkavců, prasat a drůbeže P0841D340003 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Choroby psů, koček a zájmových zvířat P0841D340005 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie P0841D340007 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Morfologie, fyziologie a farmakologie P0841D340009 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Patologie a parazitologie P0841D340011 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVL Veterinární virologie P0841D340023 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Veterinární hygiena a ekologie M0841A340003 magisterský akademický prezenční 6 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Bezpečnost a kvalita potravin B0841A340001 bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Ochrana zvířat a welfare B0841A340003 bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii B0841A340005 bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Veterinární ochrana veřejného zdraví B0841P340003 bakalářský profesní prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí B0841A340007 bakalářský akademický prezenční 3 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Bezpečnost a kvalita potravin N0841A340001 navazujícící magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Ochrana zvířat a welfare N0841A340003 navazujícící magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii N0841A340005 navazujícící magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Veterinární ochrana veřejného zdraví N0841A340007 navazujícící magisterský akademický prezenční 2 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat P0841D340013 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie P0841D340015 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie P0841D340017 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Ochrana zvířat, welfare and etologie P0841D340019 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem
FVHE Hygiena a technologie potravin P0841D340021 doktorský akademický prezenční / kombinovaná 4 na základě zdravotního posouzení lékařem

Obory platné do 31.12.2024

Fakulta veterinárního lékařství

 • a) Magisterský studijní program Veterinární lékařství,
  studijní obor Veterinární lékařství
  prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4301
 • b) Doktorský studijní program Veterinární lékařství s řadou studijních oborů

Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární lékařství M4301 4301T014 Veterinární lékařství
Veterinární lékařství  *)
Veterinární lékařství P4301 4301V002 Genetika a plemenitba zvířat
  4301V003 Choroby koní
  4301V029 Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases *)
  4301V008 Infekční choroby a epizootologie
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology *)
  4301V030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
  4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie
Veterinary Mikrobiology and Immunology *)
  4301V017 Veterinární parazitologie
Veterinary Parasitology *)
  4301V025 Fyziologie a farmakologie
  4301V027 Choroby ptáků, plazů a drobných savců
Avian and  Exotic Animal Diseases *)
  4301V032  Anatomie, histologie a embryologie
  4301V033  Choroby přežvýkavců a prasat
  4301V034  Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie
  4301V035 Patologická morfologie a parazitologie


Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • a) Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Veterinární hygiena a ekologie
  prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4302
 • b) Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
  prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky, kód B 4302
  a navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
  studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
  prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky, kód N 4302
 • c) Doktorský studijní program s řadou studijních oborů

Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární hygiena a ekologie B4302 4302R015 Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality *)
  4302R020  

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302R021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie N4302 4302T015

Bezpečnost a kvalita potravin

Food Safety and Quality *) 

  4302T020

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302T021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie M4302 4302T009 Veterinární hygiena a ekologie
Veterinary Hygiene and Ecology *)
Veterinární hygiena a ekologie P4302 4301V007

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Diseases of Wild and ZOO Animals *) 
  4302V019 Veterinární ekologie
Veterinary Ekology *)
  4302V003

Hygiena a technologie potravin

Food Hygiene and Processing Technology *)

  4301V024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Veterinary Public Health and Animal Protection *)
  4302V016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Veterinary Toxikology and Toxikology of Foodstuff *)
  4302V018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics *)
  4302V011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií
Nutrition and Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of Plant Origin *)