EN
/ VETUNI / CHCI STUDOVAT / UCHAZEČI O STUDIUM / E - přihláška

E - přihláška


 

Formulář  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti  ke studiu pro studijní programy na VETUNI je ke stažení zde:

 

Informace jednotlivých fakult spolu s možností zaslat dotaz:

Fakulta veterinárního lékařství

Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

 


Jak podat e-přihlášku

Pokyny pro podání elektronické přihlášky:

  1. K e-přihlášce přiložte všechny náležitosti, které jsou požadovány na jednotlivých fakultách (lékařské potvrzení, naskenovaná vysvědčení, maturitní vysvědčení apod.).
  2. Podáním e-přihlášky Vám bude vygenerován jedinečný platební předpis. Vaší povinností je provést platbu za e-přihlášku přesně dle tohoto předpisu. Na platby provedené jinak nelze brát zřetel.
  3. Platbu doporučujeme provést bankovním převodem. Při platbě složenkou nemůžeme zaručit, že platba bude u konkrétní přihlášky vidět. E-přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby za přihlášku na účet univerzity !!! Pokud jste provedli platbu přesně dle platebního předpisu a platba není do 20 dnů vidět u konkrétní přihlášky, kontaktujte studijní oddělení dané fakulty.
  4. Výsledky přijímacího řízení se zobrazují pod záložkou Informace o řízení nebo pod tlačítkem Přijímací řízení. Zde najdete také termíny přijímacích zkoušek nebo v případě přijetí datum fyzického zápisu ke studiu.
  5. Při platbě ze zahraničí použijte IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP