EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Klinické vzdělávání

Klinické vzdělávání


Klinické vzdělávání I. stupně je organizováno formou soustředění ve 2 týdenních odborných blocích o celkovém rozsahu 70 hodin, a to v oborech:

 1. Choroby psů a koček
 2. Choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců
 3. Choroby koní
 4. Choroby skotu, ovcí a koz
 5. Choroby prasat
 6. Choroby drůbeže a králíků
 7. Choroby zvěře
 8. Choroby ryb
 9. Choroby včel
 10. Choroby zvířat chovaných v zoologických zahradách

Klinické vzdělávání II. stupně je organizováno formou týdenního soustředění o celkovém rozsahu 35 hodin, a to ve specializačních oborech:

 1. choroby psů
 2. choroby koček
 3. choroby plazů
 4. choroby exotických ptáků
 5. choroby drobných savců
 6. choroby koní
 7. choroby skotu, ovcí a koz
 8. choroby prasat
 9. choroby drůbeže
 10. choroby králíků
 11. choroby ryb
 12. choroby včel
 13. choroby zvěře
 14. choroby zvířat chovaných v zoologických zahradách