EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kurz pro zájemce o studium na VETUNI

Kurz pro zájemce o studium na VETUNI


Přípravný kurz „Středoškolská biologie a chemie“

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VETUNI. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL a FVHE Veterinární univerzity Brno. Na výuce v kurzu se podílí lektoři, kteří se účastní přípravy a hodnocení přijímacích testů. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci kurzu obdrží na začátku kurzu na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce přístupové heslo na stránky e-learningového systému moodle provozovaného VETUNI ke studijním textům.

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno

  • kurz bude probíhat online na platformě MS TEAMS
Termín kurzu:
  •  listopad 2024 - květen 2025

Do kurzu se lze přihlásit kdykoli i po jeho začátku (do května 2024), všechny přednášky se nahrávají a jsou k dispozici až do ukončení kurzu

Rozsah kurzu:
Soustředění:

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin, obvykle 1x za 14 dní.

Cena
kurzu:
8500 Kč včetně DPH 
Způsob úhrady:

Zatím neplaťte - pokyn k platbě obdržíte až budou známy přesné termíny

Jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 972091,  k. s. 0308, VETUNI IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Pro účastníky ze SR: V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN. IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP. v. s. 972091 (nutno zaslat v Kč)

potvrzení o zaplacení zašlete emailem na: jandekovam@vfu.cz

Přihlášení

předběžná přihláška na rok 2024/25 zde  

(Upozornění: přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, jakmile bude kurz závazně vypsán obdržíte podrobné informace - podzim 2024)

V rámci vzdělávací akce si poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu způsobu výuky (prezenční/online), programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních prostor, změnu termínů a výukových dnů. O této skutečnosti bude objednavatel včas informován.

Obchodní podmínky

V případě potřeby kontaktujte prosím p. Markétu Jandekovou na tel. 541 562 092 nebo

e-mailem na: jandekovam@vfu.cz

                                                       

Těšíme se na setkání s Vámi.