EN

Kurzy vzdělávání v pedagogických dovednostech a flexibilních formách výuky


Kurzy NPO SC 2

KURZY PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ
A FLEXIBILNÍCH FOREM VÝUKY

ÚVOD

Projekt „VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning“ je zaměřen na metodickou podporu integrace online výuky a blended learning do veterinárního vzdělávání. V současné době nabízejí e-learningové technologie studentům větší kontrolu nad způsobem a rychlostí vzdělávání, což jim umožňuje přizpůsobit své studium tak, aby splňovalo jejich osobní vzdělávací cíle. Studenti neposuzují e-learning jako náhradu tradičního vzdělávání vedeného vyučujícím, ale jako jeho doplněk, který tvoří součást strategie integrace kombinovaného učení. Rozvíjející se technologie na podporu e-learningu v rámci vzdělávání výuky (e-leaning, online learning, live streaming apod.) představují aktuální nároky na zvýšení kvalifikace vyučujících, zajištění metodické podpory a aktualizaci výukových podpor v procesu vzdělávání. Projekt a jeho řešení je jednou z nejdůležitějších aktuálních potřeb z hlediska inovace veterinárního vzdělávání v návaznosti na potřebu podpory a výrazně většího zapojení e-learningu a nejmodernějších metod kombinovaných způsobů vzdělávání.

 

Přehled a nabídka jednotlivých kurzů:
 • Kurz „Úvod do e-learningu“

Základní informace o kurzu: Kurz představí základní úroveň dovedností vzdělávání pomocí e-learningu. Budou porovnány hlediska distanční a prezenční výuky, včetně seznámení se s nástroji pro e-learning, které je možné využívat na VETUNI. V kurzu budou popsány typy a způsoby e-learningových kurzů, technické požadavky, diskusní fórum, e-booky a e-portfolio, LMS, MOOC (masové otevřené online kurzy), plánovač času a úkolů, webinář. Součástí jsou rovněž první nezbytné kroky v e-learningovém kurzu, základní nastavení a popis. Na konci budou prezentovány praktické ukázky a rady.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „E-learning pro pokročilé“

Základní informace o kurzu: V kurzu budou hlavním tématem pokročilé možnosti a nástroje e-learningu, které je možné využívat na VETUNI. Bude popsána nouzové či běžné formy distanční výuky na vysoké škole a rovněž integrace e-learningu do procesu vzdělávání akademických pracovníků na vysoké škole. V rámci kurzu bude rovněž vyjasňována metodika realizace distanční výuky formou videokonference. Pozornost bude věnována především didaktickým a komunikačním hlediskům synchronní výuky. Nedílnou součástí budou rovněž tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro tvorbu elektronických výukových systémů I.“

Základní informace o kurzu: Kurz obsáhne základy a představení software pro e-learning, zejména popíše LMS Moodle ve vztahu k používání na VETUNI. Budou popsány základní způsoby založení a tvorby Moodle kurzu, přidání učitelů a studentů, včetně jejich možných funkcí a omezení. Dále budou představeny způsoby organizace kurzu, uploadování studijních materiálů a tvorby základních testů. Nakonec budou představeny konkrétní příklady kurzů a rovněž doporučeny praktické rady.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro tvorbu elektronických výukových systémů II.“

Základní informace o kurzu: V kurzu budou představeny zejména pokročilé funkce e-learningových výukových software, s ohledem na majoritní využívání LMS Moodle na VETUNI. Boudou popsány způsoby a možnosti zkoušení a tvorby testů, archivace testových otázek, generování banky úloh, propojení Moodle s IS STAG.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Platformy pro online výuku I.“

Základní informace o kurzu: Obsahem kurzu bude základní představení platformy MS Teams, včetně instalace software, založení základního týmu a jeho správy. Dále bude popsáno založení a funkce kanálů, přidání členů – učitelů a studentů, a nastavení jejich rolí. V kurzu budou popsány možnosti a způsoby realizace on-line schůzky v MS Teams.  Nakonec budou uvedeny konkrétní příklady týmů, včetně praktických rad a doporučení pro začátek.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Platformy pro online výuku II.“

Základní informace o kurzu: MS Teams je moderní komunikační nástroj, který umožňuje efektivní spolupráci v týmu, plánování a organizaci videokonferencí, meetingů a jiných on-line komunikačních aktivit. Jedná se o produkt společnosti Microsoft, která garantuje maximální bezpečnost jeho používání. Kurz je zaměřen na ovládání aplikace MS Teams z uživatelského pohledu a obsahuje řadu tipů pro její pohodlné a efektivní využívání.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci s výukovými materiály pro e-learning“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základy a teorií tvorby výukových materiálů pro e-learning, zejména PDF souborů. Budou popsány způsoby vytváření, úpravy a kontroly souborů PDF pro použití ve výuce na VETUNI různými způsoby – převodem z aplikací MS Office, převodem z obrázků, textových souborů, WWW stránek či skenováním. Dále budou popsány základy provádění úprav PDF dokumentů a jejich základní přípravy pro publikování a tisk.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro pokročilou tvorbu a úpravy výukových materiály pro e-learning“

Základní informace o kurzu: Programy pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci se soubory formátu PDF jsou nepostradatelnými pomocníky k tvorbě materiálů pro e-learning. Důležitým a nejznámějším je Adobe Acrobat Reader, který je dostupný pro operační systémy Windows, MacOS a Android a je šířen jako freeware. Umožňuje čtení, tisk a komentování PDF dokumentů. Komerční Acrobat je dostupný ve dvou edicích Acrobat Standard DC je určen pouze pro systémy Windows, umožňuje vytváření, editaci a digitální podpisování PDF dokumentů. Acrobat Pro DC je dostupný i pro MacOS a rozšiřuje možnosti Acrobat Standard DC, např. o možnost tisku s menší spotřebou toneru, OCR pro naskenované dokumenty a hlasité čtení PDF soubor.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Livestreamig – videokonference a nástroje pro online výuku I.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základními nástroji pro videokonference a livestreaming, zejména se způsoby přihlašování, nastavení jednotlivých platforem a zahájení schůzky/konference. Dále představí základy chatu, prezentace, vedení schůzky, záznamu schůzky, ankety a archivace záznamu.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Livestreamig – videokonference a nástroje pro online výuku II.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s pokročilými funkcemi nástrojů pro videokonference a livestreaming, zejména s platformami ZOOM, Microsoft Teams a Google Meet a popíše rozdíly, výhody a nevýhody při použití během výuky na VETUNI. Dále představí pokročilé možnosti v jednotlivých platforem s ohledem na pokročilý management, archivaci a bezpečné připojení během videokonferencí a livestreamingu.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Cloudové služby a prostředí pro tvorbu, zpracování, sdílení a archivaci výukových materiálů pro e-learning I.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základním prostředím MS Office 365 a OneDrive pro běžné používání na VETUNI. Dále představí kompletní balíček nástrojů MS 365, jejich funkčnost a provázanost s důrazem na sdílení dokumentů a týmovou spolupráci.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Cloudové služby a prostředí pro tvorbu, zpracování, sdílení a archivaci výukových materiálů pro e-learning II.“

Základní informace o kurzu: Kurz představí a popíše další pokročilé nástroje a možnosti v MS Office 365 a OneDrive. Budou popsány rozšiřující možnosti pro výuku, vedoucí týmů a možnosti automatizace jednotlivých procesů. V rámci sdílení souborů pak zabezpečení jednotlivých složek, nastavení sdílení a celkové zefektivnění práce s MS Office 365 a OneDrive.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Pedagogika aneb jak správně učit“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s výukovými metodami a pedagogikou zejména v distančním způsobu vzdělávání, procesem učení a tím, jak jej lze posunout pomocí výukových strategií založených na nejmodernějších flexibilních výukových metodách.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Zkoušení a zápočty online – jak na to?“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s výukovými metodami a pedagogikou zejména v distančním způsobu vzdělávání, procesem učení a tím, jak jej lze posunout pomocí výukových strategií založených na nejmodernějších flexibilních výukových metodách.

Termín: začátek kurzu je plánován na březen 2024

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 

Vážení a milí účastníci vzdělávacích kurzů,

využijte prostor pro dotazy, přání a komentáře v rámci individuálního poradenství v oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem učení pro akademické i ostatní pracovníky a studenty, zde je přehled kontaktů, které můžete využít:

 • Pro poradenství v obecné oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem učení pro akademické i ostatní pracovníky a studenty jednotlivých kurzů kontaktujte fakultní řešitele projektu:

Jméno:            MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Útvar:              Děkanát Fakulty veterinární  hygieny a ekologie
Telefon:           +420 541 562 777
E-mail:             hostovskym@vfu.cz

Jméno:            MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
Útvar:              Děkanát Fakulty veterinárního lékařství
Telefon:           +420 541 562 552
E-mail:             chloupekj@vfu.cz

 

 

Kontaktní osoby:

Řešitel projektu:

Jméno:       MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Útvar:         Děkanát Fakulty veterinární  hygieny a ekologie
Telefon:      +420 541 562 777
E-mail:        hostovskym@vfu.cz

Fakultní spoluřešitel:

Jméno:       MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
Útvar:         Děkanát Fakulty veterinárního lékařství
Telefon:      +420 541 562 552
E-mail:        chloupekj@vfu.cz

Kontaktní osoba

Jméno:       Mgr. Barbora Bendová
Útvar:         Centrum projektů a transferu technologií
Telefon:      +420 541 562 018, +420 607 082 475
E-mail:        bendovab@vfu.cz

 

Financováno z projektu: VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, SC A2; registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022