EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Centrum poradenství / Poradenství v pedagogických dovednostech a využívání flexibilních forem vzdělávání

Poradenství v pedagogických dovednostech a využívání flexibilních forem vzdělávání


VETUNI poskytuje metodickou podporu integrace online výuky a blended learning do veterinárního vzdělávání a to s podporou projektu „VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning“. V současné době nabízejí e-learningové technologie studentům větší kontrolu nad způsobem a rychlostí vzdělávání, což jim umožňuje přizpůsobit své studium tak, aby splňovalo jejich osobní vzdělávací cíle. Studenti neposuzují e-learning jako náhradu tradičního vzdělávání vedeného vyučujícím, ale jako jeho doplněk, který tvoří součást strategie integrace kombinovaného učení. Rozvíjející se technologie na podporu e-learningu v rámci vzdělávání výuky (e-leaning, online learning, live streaming apod.) představují aktuální nároky na zvýšení kvalifikace vyučujících, zajištění metodické podpory a aktualizaci výukových podpor v procesu vzdělávání. Projekt a jeho řešení je jednou z nejdůležitějších aktuálních potřeb z hlediska inovace veterinárního vzdělávání v návaznosti na potřebu podpory a výrazně většího zapojení e-learningu a nejmodernějších metod kombinovaných způsobů vzdělávání.

Akademičtí pracovníci, ale i studenti a neakademičtí pracovníci, mohou využít služeb individuálního poradenství v oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem učení či nabídky vzdělávacích kurzů zaměřených na jednoltivé formy on-line výuky.

 

Kontaktní osoby:

Řešitel projektu:

Jméno:       MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Útvar:         Děkanát Fakulty veterinární  hygieny a ekologie

Telefon:      +420 541 562 777

E-mail:        hostovskym@vfu.cz

Fakultní spoluřešitel:

Jméno:       MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Útvar:         Děkanát Fakulty veterinárního lékařství

Telefon:      +420 541 562 552

E-mail:        chloupekj@vfu.cz

Kontaktní osoba

Jméno:        Mgr. Barbora Bendová

Útvar:         Centrum projektů a transferu technologií

Telefon:      +420 541 562 018, +420 607 082 475

E-mail:        bendovab@vfu.cz

 

 

Financováno z projektu: VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, SC A2; registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022