EN

Mikrocertifikáty


Mikrocertifikáty jsou osvědčení za krátkodobé studium, například krátký kurz nebo školení. Tyto certifikáty nabízejí flexibilní a cílený způsob rozvoje dovedností a kompetencí v rámci osobního i profesního celoživotního učení. Absolventi mohou vlastnictví certifikátu dokládat elektronickým dokladem na platformě Europass. Ověřování mikrocertifikátů probíhá prostřednictvím národní databáze Mikrocertifikat.cz

Definice
Micro-credential (-s pl.) neboli mikrocertifikát – je elektronický záznam – osvědčení – o absolvování jednotky učení malého rozsahu vyjádřeného ECTS kredity a o dosažení jasně definovaných a ucelených výsledků učení, tedy souboru znalostí, dovedností a postojů, které tvoří způsobilosti (kompetence).Tyto jednotky učení jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF), podléhají systému standardizovaných procesů zajištění kvality a jsou posuzovány podle transparentních a jasně vymezených kritérií. Jednotkou učení může být například program CŽV ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, případně jejich soubor (několik souběžných nebo návazných programů CŽV).

Výhody
Flexibilita: Jsou krátkodobé a zaměřené na konkrétní dovednosti. To umožňuje rychlé získání potřebných znalostí.
Cílenost: Jsou specializované a často spojené s konkrétním oborem nebo dovedností.
Rozvoj kariéry: Umožňují zlepšit zaměstnatelnost, postoupit v kariéře či doložit potřebné dovednosti zaměstnavateli.
Celoživotní učení: Jsou ideální pro celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj bez závazku k dlouhodobému studiu.
Mezinárodní uznání: Díky jednotnému evropskému rámci jsou microcredentials lépe uznatelné i v zahraničí.
Transparentnost: Certifikáty bude možné snadno ověřit prostřednictvím národní databáze (https://mikrocertifikat.cz/ ), což jim dodá důvěryhodnost a ochranu proti padělání.

Zajištění vydávání a uznávání mikrocertifikátů
Dne 16. června 2022 přijala Rada Evropské unie (EU) doporučení o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost. Cílem tohoto doporučení je podpořit krátkodobé vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání a prostupnost mezi jednotlivými stupni a formami vzdělávání jakož i napříč hranicemi.
Doporučení Rady stanovuje standardní prvky pro popis mikrocertifikátů a zásady pro jejich navrhování a vydávání, aby byly soudržně vytvářeny, využívány a porovnávány napříč členskými státy a různými poskytovateli v různých odvětvích a oblastech. Tím se usnadňuje důvěra v používání mikrocertifikátů v celé Evropě.
Mikrocertifikáty jsou v České republice implementovány jako součást Národního plánu obnovy. Všechny veřejné vysoké školy v ČR se zabývají konceptem mikrocertifikátů v rámci projektu C1. Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials). Na VETUNI došlo k implementaci v rámci projektu s registračním číslem NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022.

Nabízené kurzy

VETUNI nabízí následující kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž absolvování bude doloženo mikrocertifikátem.

Klinické vzdělávání I. stupně v následujících oborech:
Choroby psů a koček
Choroby plazů, exotických ptáků a drobných savců
Choroby koní
Choroby skotu, ovcí a koz
Choroby prasat
Choroby drůbeže a králíků
Choroby zvěře
Choroby ryb
Choroby včel
Choroby zvířat chovaných v zoologických zahradách

Připravuje se:
Klinické vzdělávání II. stupně v následujících oborech:
Choroby psů
Choroby koček
Choroby plazů
Choroby exotických ptáků
Choroby drobných savců
Choroby koní
Choroby skotu, ovcí a koz
Choroby prasat
Choroby drůbeže
Choroby králíků
Choroby ryb
Choroby včel
Choroby zvěře
Choroby zvířat chovaných v zoologických zahradách