EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Centrum projektů a transferu technologií

Centrum projektů a transferu technologií


Oddělení zodpovídá za:

  • podporu přípravy a realizace projektů do operačních programů Strukturálních fondů Evropské unie
  • administraci celouniverzitních projektů
  • koordinaci přípravy a administraci centralizovaných rozvojových projektů 
  • transfer technologií

CPT navazuje na činnost Projektového centra VFU, které vzniklo v rámci realizace projektu MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027). Mezi jeho činnosti patří i administrativní a odborná podpora při přípravě projektů, pořádání školení a informačních seminářů pro akademické pracovníky a metodická podpora VaV týmů. 
 

Agendu výzkumných grantů, dotací a projektů spravuje Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Zejm. projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, AZV ČR, MPO, GA AV ČR, TA ČR, Erasmus+, CEEPUS.

 

Kontakty:

Máte-li zájem o zasílání aktualit a novinek naším oddělením e-mailem, kontaktujte nás na cpt(at)vfu.cz

Mgr. Barbora Bendová
Evropské strukturální a investiční fondy, H2020, Transfer technologií
Ostatní agenda


Tel.: +420 541 562 018
E-mail: bendovab(at)vfu.cz
Kontaktní e-mail: cpt(at)vfu.cz

Kde nás najdete

Budova č. 1 Rektorát (mapa areálu)
2. patro, č. dveří 305