EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Strategický záměr

Strategický záměr


Strategický záměr Veterinární univerzity Brno na období let 2021 až 2030

Strategický záměr Veterinární univerzity Brno na období 2021 až 2030 (dále též Strategický záměr) přestavuje strategický záměr rozvoje univerzity pro další období. Strategický záměr představuje základní koncepční dokument univerzity, který stanovuje strategie a rozvojové priority a na ně navazující opatření k zajištění pozitivního rozvoje univerzity jako celku a jednotlivých činností, které univerzita uskutečňuje. Strategický záměr je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který vytváří základní rámec rozvoje univerzity, případné změny v každoroční realizaci tohoto strategického záměru budou zahrnovány do Plánu realizace strategického záměru Veterinární univerzity Brno na příslušný rok.